Allmän kurs Distans


Längd: 1-3 år
Studietakt:
100 % alternativt 50 %
Kurstid:
17 aug 2020 – 9 jun 2021
Träffar: Två obligatoriska träffar per termin samt deltagande första skoldagen
Ansök senast: Löpande antagning, sista dag för ansökan 17 maj 2020
Antagningsvillkor: Intervju. Godkända betyg i Matematik, Engelska och Svenska från grundskolan. Goda kunskaper i svenska.
Kostnader: Materialavgift 250 kr/termin
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt: Anders Mattsson, 08-636 23 66, info@brommafolkhogskola.se

Bli klar med gymnasiet genom flexibla studier

Kursen vänder sig till dig som behöver bli klar med dina gymnasiekurser för att erhålla grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskolestudier.

Att studera på distans är ett flexibelt sätt att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg men som kräver god självdisciplin och ett aktivt deltagande.

Allmän kurs på distans är anpassad för vuxna som saknar fullständigt slutbetyg från gymnasiet. Efter godkända studier ges grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskolestudier. På allmän kurs får du inte betyg utan ett omdöme som speglar hela din studieförmåga och inte bara i enskilda ämnen.

Distansstudier kan vara ett alternativ för dig som av olika skäl kan ha svårt att studera på plats på skolan och har ett stort behov av att studera på distans. Det kan även vara så att det passar dig bättre att studera mer självständigt på egen hand.

Ämnen

Samma gymnasiegemensamma ämnen och i samma omfattning ingår på distans som vid en dagkurs. Beroende på vilka ämnen du saknar kan det bli aktuellt att studera något/några av följande behörighetsgivande ämnen:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1, 2, 3
 • Samhällskunskap 1a1 (ev 1a2) eller 1b
 • Historia 1a1 (ev 1a2) eller 1b
 • Naturkunskap 1a1 (ev 1a2) eller 1b
 • Religionskunskap 1

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena kan andra ämnen ingå som till exempel Folkbildningskunskap, Internationella relationer och Hållbar utveckling.

Vi ser gärna att du om du har möjlighet deltar i olika socialpedagogiska aktiviteter på plats vid Bromma folkhögskola.

Uppläggning av studierna

Studierna bedrivs både som ämnesstudier och i form av projekt, kortare teman och grupparbeten/gruppdiskussioner. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten där du till exempel får lära dig rapportskrivning och att arbeta enligt vetenskapliga metoder. Tillsammans med andra kursdeltagare kommer du att diskutera era arbeten och tillsammans med lärare ge återkoppling och konstruktiv kritik.

Utbildningen är 1, 2 eller 3 år beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet. Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver hög självdisciplin och aktivt deltagande. Närvarokravet på minst 80 % gäller även för distansstudier. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig studieåret och det kan påverka dina möjligheter att senare få studiemedel.

För att delta på utbildningen behöver du:

 • dator med internet, mikrofon och webbkamera samt hörlurar
 • webbläsaren Chrome
 • vara uppkopplad en stor del av dagen, men studierna bedrivs även då du inte är uppkopplad
 • vara aktiv i videomöten, chattmöten och andra gruppaktiviteter

Utbildningen har löpande antagning – sista ansökningsdag är 17 maj 2020

Sidan uppdaterad 19 maj 2020