Allmän kurs distans

Läs in gymnasiet i din takt – digitalt

Längd: 1-2 år
Studietakt: 100 %
Kurstid: 18 aug 2021 – 10 juni 2022
Träffar: Två obligatoriska träffar per termin samt fysisk närvaro en dag i augusti
Ansök senast: 1 maj 2021
Kostnader: Materialavgift 350 kr per termin
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt: Anders Mattsson, 08-636 23 23, anders.mattsson@brommafolkhogskola.se

Allmän kurs distans är för dig som är nästan klar med din behörighet till högskola och är på en termin eller ett år. Ett års utbildning är för dig som behöver ämnesbehörighet för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Du har möjlighet att läsa en termin i högre takt om du saknar behörighet i något ämne för att kunna söka till vår fritidsledarutbildning och behandlingspedagogutbildning eller pastorsutbildningen på Enskilda Högskolan. Dock gäller att du som bara läser ett enstaka ämne bara är behörig till våra interna utbildningar.

Ämnen

I kursen ingår gymnasiegemensamma ämnen i samma omfattning som vid en dagkurs. Beroende på vilka ämnen du saknar kan det bli aktuellt att studera något/några av följande behörighetsgivande ämnen:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 alternativt 3 (termin 1)
 • Matematik 2 alternativt 3 (termin 1)
 • Samhällskunskap 1b (termin 1)
 • Engelska 6
 • Historia 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religion 1
 • Förutom de gymnasiegemensamma ämnena kan andra ämnen ingå som till exempel Folkbildningskunskap, Internationella relationer, Hållbar utveckling, Interkulturell kommunikation eller Kyrkan i Sverige

Vi ser gärna att du som har möjlighet deltar i olika socialpedagogiska aktiviteter på plats vid Bromma folkhögskola men detta är inte obligatoriskt

Upplägg

Studierna bedrivs både som ämnesstudier och i form av projekt, kortare teman och grupparbeten/gruppdiskussioner. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten där du till exempel får lära dig rapportskrivning och att arbeta enligt vetenskapliga metoder. Tillsammans med andra kursdeltagare kommer du att diskutera era arbeten och tillsammans med lärare ge återkoppling och konstruktiv kritik.

Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver hög självdisciplin och aktivt deltagande. Närvarokravet på minst 80 % gäller även för distansstudier. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig studieåret och det kan påverka dina möjligheter att senare få studiemedel.

För att delta på utbildningen behöver du:

 • dator med internet, mikrofon och webbkamera samt hörlurar
 • webbläsaren Chrome
 • vara uppkopplad en stor del av dagen, men studierna bedrivs även då du inte är uppkopplad
 • vara aktiv i videomöten, chattmöten och andra gruppaktiviteter

Kursen startar vid tillräckligt antal sökande.

VIKTIGT VID ANSÖKAN

Studera hos oss
- med information:

 • Hur söker jag?
 • Studentboende
 • Studieekonomi och CSN
 • Studeranderätt
 • Likabehandlingsplan