BUS Academy


Längd: 1 år
Studietakt:
100%
Kurstid:
17 aug 2020 – 9 jun 2021
Plats: Kulturfyren, Skeppsholmen och Bromma folkhögskola
Ansök senast: 1 april 2020
Öppet hus: 20 februari kl 15-18 & 1 april kl 15-18 (på Bromma folkhögskola)
Antagningsvillkor: Personligt brev och spelprov
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: info@brommafolkhogskola.se

Glada barn som sjunger
Ungdomskör

Ny barn- och ungdomskörledarutbildning

Nu startar Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning. Det är en unik utbildning för dig (max 25 år) som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige. Utbildningen erbjuder mångfald, hög kvalitet, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik, projektledning, entreprenörskap och fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor, förutsättningar och behov. BUS står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige.

Kursinnehåll

Utbildningen kommer att vara temabaserad och i möjligaste mån ske ämnesintegrerat. Undervisningen sker både på Kulturfyren, Skeppsholmen och på Bromma folkhögskola.

 • Sång
 • Piano
 • Dirigering
 • Teori
 • Genrekunskap
 • Metodik
 • Projektledning och entreprenörskap
 • Praktik
 • Körplantering (starta nya körer)

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är 1 april 2020.

Teori- och gehörsprov genomförs på Bromma folkhögskola 24 april.
Spelprovet genomförs på Kulturfyren, Skeppsholmen, 27 april och är upplagt på följande sätt:

 • Tid ca 20 minuter, pianist finns att tillgå för solistprovet
 • Sjung ett solostycke, valfri stil, till ackompanjemang av en jurymedlem
 • Sjung ett valfritt stycke och kompa dig själv på piano
 • Tillsammans med juryn sjunger du det bifogade körstycket. Du förväntas, i din oktav, kunna sjunga vilken som helst av stämmorna.
 • Du spelar och sjunger a vista (direkt från notbladet)
 • Vi har ett kort samtal där du får berätta om din målsättning och dina tidigare musikstudier
  Fika 25 kronor, medtag egen lunch. (gäller på Skeppsholmen)

BUS Academy – Körplantagen

BUS Academy – Körplantagen är ett Allmänna arvsfonds-projekt som ägs av Kulturens Bildningsverksamhet och genomförs av Kulturfyren på Skeppsholmen och Bromma folkhögskola. Läs mer om hela projektet (pdf).

Sidan uppdaterad