Fortbildning för fritidsledare

Ett främjande ledarskap

Längd: 15 veckor
Studietakt: 25% med åtta träffar på Bromma folkhögskola, resten av utbildningen sker på distans med nära anknytning till din arbetsplats.
Kurstid: 6 sept–16 dec 2021
Ansök senast: 15 april 2020
Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i Sv 2 eller Svenska som andraspråk 2. Dessutom ska du vara anställd som fritidsledare.
Kostnader: Materialavgift 500 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.
Kontakt: info@brommafolkhogskola.se

ANSÖKAN STÄNGD

Som deltagare kommer du att få fördjupa dig i att arbeta med olika grupprocesser, bland annat med ledarskapsträning och konfliktlösningar. Vi kommer även att arbeta med frågor som berör din roll som fritidsledare, hur du som fritidsledare arbetar med demokrati- och delaktighetsfrågor samt prova på metoder för att utöka din verktygslåda. Vi blandar teori med metoder och praktiska övningar och utgångspunkten ligger i ett salutogent och främjande förhållningssätt.

Upplägg

Kursen är på distans men innehåller åtta obligatoriska heldagar som är förlagda på skolan torsdagar vecka 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.

Ämnen

  • Gruppsykologi/grupprocess/konflikthantering
  • Demokrati och delaktighet
  • Socialpedagogik
  • Etiska och moraliska problemsituationer

Teman för heldagar

9 september (v 36)
1) Ledarskap – olika typer av ledarskap – vad är ledarskap MHA

16 september (v 37)
2) Grupprocesser – hur grupper fungerar i teori och praktik

30 september (v 39)
3) Socialpedagogik – Lagar, barnkonventionen

14 oktober (v 41)
4) Konflikthantering och konfliktlösning – olika typer av konflikter och hur hantera

28 oktober (v 43)
5) Demokrati och delaktighet – vad är det och verktyg att arbeta med dessa frågor

11 november (v 45)
6) Metoder – kreativa, up, exposure, forumteater, värderingsövningar m.m.

25 november (v 47)
7) Pedagogik – vad och varför (min pedagogiska grundsyn)

9 december (v 49)
8) Mitt eget ledarskap – vem är jag som ledare?

Kurstider ht 21

6 september–16 december

Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

ANSÖKAN STÄNGD

Sidan uppdaterad 21 april 2021